Oznaczanie kokarcinogenów

Drukuj

W procesie powstawania raka szyjki macicy (karcinogenezy), jeśli za bezpośredniego sprawcę (karcinogen) uznać trzeba wysokoonkogeny typ wirusa HPV (HR HPV), to istnieją czynniki biologiczne, które ten proces stymulują. Są to tak zwane kokarcinogeny – kofaktory procesu karcinogenezy. Działają one w zbliżony sposób do znanych nam z lekcji chemii katalizatorów reakcji chemicznej. Do najczęstszych należą: chlamydia trachomatis i Neisseria gonorrhoeae (dwoinka rzeżączki). Pomijając fakt, że każda infekcja narządu rodnego jest szkodliwa, istnienie każdej osłabia miejscową odporność i ułatwia pogłębianie się infekcji HPV, to w tym przypadku szkodliwość zakażenia innymi czynnikami chorobotwórczymi, wywodzącymi się z grupy przenoszonych drogą płciową, jest szczególnie szkodliwa. Dlatego też należy i warto w przypadku udokumentowanej infekcji HPV wykonać badania w kierunku innych chorób przenoszonych drogą płciową, a w przypadku wykrycia – leczyć oboje partnerów.

Dysponując zapleczem laboratoryjnym możemy na miejscu pobrać badania w kierunku powyższych chorób i wdrożyć stosowne leczenie.