• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gabinet w Warszawie

Oskara Langego 8 lok. 110

02-685 Warszawa

tel:+48 601 235 456

tel:+48 22 847-97-12

tel/fax:+48 22 647-31-33

Ustalanie genetycznych uwarunkowań nieprawidłowości rozrodu

Drukuj PDF

Klasycznym badaniem w diagnostyce niepłodności i niepowodzeń rozrodu jest oznaczenie kariotypu u obojga partnerów. Największą wartość diagnostyczną ma zastosowanie analizy materiału genetycznego partnerów wykonanej techniką mikromacierzy klinicznych.

Wiele informacji może także dostarczyć genetyczna diagnostyka tkanek (kosmówki) z odbytego poronienia lub poronień, wykonana również metodą mikromacierzy klinicznych (niezależnie od równolegle prowadzonej diagnostyki czynników infekcyjnych).

Olbrzymie znaczenie może mieć wykonany w ramach poradnictwa prekoncepcyjnego wielogenowy test diagnostyczny. Jest to badanie w kierunku nosicielstwa mutacji dla 76 częstych, głownie recesywnych chorób genetycznych.

Certyfikat Izb Lekarskich

Rodzić po ludzku

Rodzć Po Ludzku