• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gabinet w Warszawie

Oskara Langego 8 lok. 110

02-685 Warszawa

tel:+48 601 235 456

tel:+48 22 847-97-12

tel/fax:+48 22 647-31-33

Lekarze

Drukuj PDF

Jestem lekarzem z wieloletnim (już niestety…) doświadczeniem. W roku 2011 obchodziłem 30-lecie otrzymania dyplomu lekarza. Wiedzę, umiejętności i doświadczenie zawodowe zdobywałem pracując i dyżurując w pełnoprofilowym oddziale położniczo-ginekologicznym w Warszawie. Tam też zdobywałem kolejno specjalizacje I i II stopnia w dziedzinie położnictwa i ginekologii. Mój bardzo rygorystyczny szef, obecnie profesor Michał Powolny, świetny operator, bardzo dużą wagę przywiązywał do szkolenia operatorskiego. Przystępując do egzaminu na I stopień specjalizacji miałem już za sobą wiele różnych typów wykonanych operacji. Bywali w naszym oddziale i operowali tacy znakomici operatorzy, jak nieżyjący już profesor Jan Zieliński – wówczas kierownik Kliniki Ginekologii Onkologicznej Instytutu Onkologii, czy profesor Jerzy Stelmachów – wówczas również pracujący w tym ośrodku, a następnie przez wiele lat kierownik Kliniki Ginekologii i Położnictwa II Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej w Warszawie (której my też jesteśmy absolwentami) – obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny. Obserwować ich pracę i asystować im przy operacji było nie tylko korzystną przyjemnością, ale i zaszczytem.

Od 1997 roku jestem lekarzem praktykującym wyłącznie prywatnie. Zamiarem moim było utrzymanie działalności zabiegowej, porodowej i operacyjnej w tym samym zakresie, co w czasie pracy w szpitalu. Dzięki współpracy z prywatną kliniką Iatros i prowadzącym ją znakomitym anestezjologiem – doktorem Ostaszewskim, zamierzenie to udało się zrealizować. Stawiając sobie założenie uprawiania medycyny na najwyższym poziomie, stworzyłem koncepcję autorskiej opieki lekarskiej, w której realizacji właśnie standard funkcjonowania Iatrosa, w moim mniemaniu nie mający sobie równych, jest jednym z podstawowych elementów. Drugim elementem jest moja współpraca z najlepszymi, najbardziej wiarygodnymi w Polsce firmami diagnostycznymi, specjalizującymi się w określonych dziedzinach diagnostyki. Efektem tych działań jest możliwość przeprowadzenia w gabinecie pełnej diagnostyki, tej podstawowej i tej najbardziej nowoczesnej, wysoce specjalistycznej.

Oczywiście, pozostaje jeszcze kwestia nadążania za postępem medycyny. Moim celem było intensywne szkolenie, nie skrępowane administracyjnie. W wyniku zainteresowania się znakomitą metodą diagnostyczną, jaką jest kolposkopia, po latach nauki zdałem stosowne egzaminy, uzyskując europejski certyfikat umiejętności, wydane  przez  European Federation for Colposcopy and Pathology of Lower Female Genital Tract. Każdego roku również uczestniczę w najważniejszych wydarzeniach naukowych w dziedzinie ginekologii i położnictwa.

W miarę swoich skromnych możliwości staram się też wspierać cenne inicjatywy niesienia pomocy potrzebującym.

 

Certyfikat Izb Lekarskich

Rodzić po ludzku

Rodzć Po Ludzku