• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gabinet w Warszawie

Oskara Langego 8 lok. 110

02-685 Warszawa

tel:+48 601 235 456

tel:+48 22 847-97-12

tel/fax:+48 22 647-31-33

Operacje

Drukuj PDF

Od ponad 15 lat współpracujemy ze znakomitą prywatną kliniką położniczo – chirurgiczną (posiadającą certyfikat ISO) IATROS (gr. lekarz), mieszczącą się w Warszawie przy ulicy Wojskowej 13A. Prowadzona jest ona przez wybitnego specjalistę – anestezjologa, znakomitego klinicystę i lekarza – praktyka, doktora Andrzeja Pawła Ostaszewskiego.

Tam wykonujemy bardziej skomplikowane zabiegi ginekologiczne wymagające znieczulenia ogólnego (narkozy), tam operujemy nasze pacjentki, wykonując ginekologiczne operacje brzuszne i pochwowe oraz operacje położnicze. Tam również pod naszą opieką rodzą kobiety.

Jedyna w swoim rodzaju opieka medyczna na najwyższym poziomie, kameralne warunki połączone z wielką troską o jakość świadczonych usług medycznych oraz osobiste zaangażowanie doktora Ostaszewskiego we wszystkie aspekty funkcjonowania kliniki (co warte szczególnego podkreślenia) sprawiły, że przed laty właśnie z Iatrosem podjęliśmy współpracę i kontynuujemy ją z wielką naszą satysfakcją  i zadowoleniem naszych pacjentek.

Wyposażenie kliniki w odpowiedni sprzęt medyczny w obecnych warunkach wszelakich kontroli merytorycznych nie może budzić wątpliwości. Wysoki poziom organizacji funkcjonowania placówki gwarantuje certyfikat ISO. Pozostaje zatem do przedstawienia kilka innych aspektów wyjątkowości Iatrosa.

Kameralność gwarantuje bardzo zindywidualizowaną opiekę medyczną i czysto ludzką troskę. Nie ma też mowy o zakażeniach szpitalnych typowych dla placówek masowych, gdzie jednymi drzwiami tłumy wchodzą, a drugimi wychodzą. Wiadomo, że gdzie większa przepustowość, tam o zakażenie łatwiej. Nie jest to również placówka typu sieciowego, gdzie każdy ma swój odcinek pracy i z działalności na nim musi się wywiązać, zaś reszta może pozostać poza sferą zainteresowania. W Iatrosie wszyscy troszczą się o pacjentów i wszystkie aspekty medyczne i organizacyjne są na bieżąco omawiane. Nie ma dyrektorów do spraw administracyjnych, medycznych itd. Nad wszystkim czuwają wszyscy obecni, a przede wszystkim sam doktor Ostaszewski. Jest obecny w klinice od rana, znieczula do zabiegów i operacji, w przerwach wielokrotnie dogląda pacjentów. Czuwa nad wszystkim do wieczora, nieraz późnego. Mówiąc o personelu medycznym nie sposób nie poruszyć kwestii doboru pracowników i współpracowników. Prowadzenie działalności medycznej w prywatnym sektorze służby zdrowia to wielka odpowiedzialność. Jest ona tym większa, że w tym wypadku dotyczy medycyny zabiegowej. Dlatego w Iatrosie pracują osoby odpowiedzialne, kompetentne i troskliwe, godne zaufania. Kto się nie sprawdził w 100%, musiał odejść. I dlatego też doktor  Ostaszewski jako szef ma prawo dobierać sobie współpracowników – lekarzy, z którymi chciałby pracować. Nie trzeba chyba dodawać, że z Iatrosem, jego pracownikami i współpracownikami, a zwłaszcza z doktorem Ostaszewskim jesteśmy  w stałym całodobowym kontakcie telefonicznym.

Czas pobytu w klinice jest indywidualizowany w zależności od rodzaju operacji (pochwowa, brzuszna), ogólnego stanu zdrowia pacjentki, jej wieku i miejsca zamieszkania. Oczywiście istotną rolę też odgrywają preferencje pacjentki. Na ogół stan kondycji pacjentki po operacjach brzusznych (ginekologicznych, jak i po cięciu cesarskim), po trzech dobach pobytu jest na tyle dobry, głownie dzięki niespotykanie troskliwej i aktywnej opiece pielęgniarskiej i lekarskiej, że nie potrzebuje ona podawania silnych środków przeciwbólowych. Jako osoba swobodnie poruszająca się, jedząca normalne posiłki i nie wymagająca intensywnego leczenia – może wrócić do domu.

Dalsza nasza opieka nad pacjentką po operacji brzusznej przyjmuje formę codziennych odwiedzin w domu tak, by móc monitorować dalszy powrót kobiety do zdrowia i by żaden problem zdrowotny, typowy dla wczesnego okresu pooperacyjnego, nie pozostał niezauważony. Również w domu, po zagojeniu się rany pooperacyjnej, zdejmujemy szwy skórne.

Powyższy model opieki dotyczy oczywiście pacjentek mieszkających w Warszawie i jej okolicach. W przypadku pacjentki pochodzącej z odległej miejscowości zasady opieki są indywidualizowane.

Zakres wykonywanych przez nas operacji w ramach prywatnej praktyki lekarskiej wynika z naszych głębokich przemyśleń. Oferujemy pacjentkom pomoc – leczenie operacyjne – w takich problemach zdrowotnych i w takim zakresie, który daje nam komfort działania, wynikający z wieloletniego doświadczenia operatorskiego. A to z kolei przekłada się na bezpieczeństwo pacjentki.

W przypadku, gdy problem zdrowotny wymaga leczenia operacyjnego innego typu, który wprawdzie leży w zakresie naszych kompetencji, jednakże nie mamy w nim bardzo dużego doświadczenia, wolimy skierować pacjentkę do innego ośrodka, oddać w ręce kolegi, który to doświadczenie ma. Tego wymaga zwykła ludzka i lekarska uczciwość.

Certyfikat Izb Lekarskich

Rodzić po ludzku

Rodzć Po Ludzku