• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

Gabinet w Warszawie

Oskara Langego 8 lok. 110

02-685 Warszawa

tel:+48 601 235 456

tel:+48 22 847-97-12

tel/fax:+48 22 647-31-33

Diagnostyka laboratoryjna

Drukuj PDF

W naszych gabinetach jesteśmy gotowi służyć pomocą kobietom, w tym  przygotowującym się do ciąży i już będącym w ciąży,  również z diagnostyką laboratoryjną. Dysponując zapleczem w postaci współpracujących z nami od lat najlepszych i w pełni wiarygodnych ośrodków diagnostycznych możemy pobrać materiał do wykonania badań prostych i rutynowych oraz wysoce specjalistycznych tak, że pacjentka nie jest zmuszona tracić czasu na wizyty w laboratoriach. Oczywiście, jeśli jest takie jej życzenie. W sytuacji, gdy woli badania wykonywać (z różnych względów) w innych ośrodkach, honorujemy wyniki przyniesionych przez nią badań.

Oznaczamy wszystko, co daje się oznaczyć we krwi i moczu (krew do badania pobieramy bardzo delikatnym,  nie spotykanym w placówkach laboratoryjnych sprzętem – jeśli trzeba, to „na leżąco”). Wykonujemy badania mikrobiologiczne w pełnym zakresie – bakteriologiczne - posiewy, antybiogramy, mykologiczne (diagnostyka grzybów), badania najczulszymi technikami biologii molekularnej (PCR), w tym wirusów, bakterii, chlamydii, mykoplazm, ureaplazm.

Badania genetyczne wykonujemy w pełnym zakresie współczesnej genetyki laboratoryjnej z diagnostyką ukierunkowaną na zagadnienie niepłodności, nawracających poronień (badanie tkanek z poronienia), od klasycznego badania kariotypu do najnowocześniejszej i najszerszej diagnostyki z zastosowaniem mikromacierzy klinicznych włącznie.

Wykonujemy pełną nieinwazyjną diagnostykę prenatalną z krwi kobiety ciężarnej.

Jesteśmy również w stanie wykonać badania cytologiczne (tradycyjne i LBC) i histopatologiczne pobranych tkanek, jeśli trzeba, to w ciągu kilku dni.

Na koniec pragniemy zwrócić uwagę na znaczenie podstawowego wyniku badania, jakim jest wynik badania grupy krwi, szczególnie w odniesieniu do kobiety, a zwłaszcza kobiety w ciąży.

Przede wszystkim należy uświadomić sobie, do czego ten wynik jest potrzebny.

Wszyscy jesteśmy uczestnikami ruchu ulicznego, jako piesi, pasażerowie pojazdów, nie koniecznie kierowcy. Wszyscy też niejednokrotnie widzieliśmy wypadki drogowe, czasem błahe, czasem tragiczne w skutkach. Poszkodowani są odwożeni do szpitala, gdzie wymagają pomocy lekarskiej, często operacji. Mają krwotoki wewnętrzne, tracą krew z ran otwartych. Jeżeli osoba taka ma z sobą wiarygodny wynik badania grupy krwi, można od razu przystąpić do przetaczania krwi – wykonania transfuzji. Jeśli nie, trzeba najpierw pobrać od niej próbkę krwi, dostarczyć do laboratorium i wykonać badanie oznaczenia grupy krwi. Wszystko to trwa minimum około godziny, półtorej. W tym czasie oczywiście otrzymuje ona tak zwane płyny krwiozastępcze. Wypełniają one łożysko naczyniowe – układ krążenia w miejsce utraconej krwi, ale nie spełniają jednej podstawowej funkcji. Nie przenoszą niezbędnego do życia tlenu. Dlatego ta godzina – półtorej ma często zasadnicze znaczenie.

Kobieta jest istotą krwawiącą. Najczęściej w granicach normy czyli jej fizjologii. Ale czasem występuje krwawienie zmieniające się w krwotok – krwawienie groźne dla życia. Bywa tak zwłaszcza w związku z ciążą i porodem. Dlatego kobieta w ciąży w szczególności powinna mieć wiarygodny wynik badania grupy krwi przy sobie tak jak każdy rozsądny człowiek, a zwłaszcza kierowca i pasażer. Jest to po prostu najtańsza polisa na życie.

Nie jest to jeden z wielu wyników badań wykonanych w ciąży i należy go mieć zawsze przy sobie wraz z kartą przebiegu ciąży, a nie przechowywać w domu. Z nim wychodzimy z domu, z nim się zgłaszamy do lekarza, z nim jedziemy do porodu.

W przypadku kobiety wynik badania ma jeszcze jedno znaczenie, jest nośnikiem informacji o teoretycznej możliwości zagrożenia konfliktem serologicznym w ciąży. Dotyczy to kobiet Rh(-) ujemnych, czyli nie posiadających czynnika Rh.  W przypadku, gdy ojciec dziecka ma grupę Rh(+) dodatnią, czyli jego krwinki czerwone posiadają czynnik Rh, mówimy  tylko o niezgodności serologicznej. Konflikt serologiczny jest wtedy, gdy organizm kobiety Rh(-) ujemnej wytwarza przeciwciała antyRh skierowane przeciwko Rh-dodatnim krwinkom płodu, dziedziczącemu ten czynnik od Rh-dodatniego ojca. Zjawisko to prowadzi do ciężkiego powikłania ciąży, jakim jest choroba hemolityczna płodów i noworodków.

W tekście użyto z premedytacją określenia „wiarygodny wynik badania grupy krwi”. Takim wiarygodnym wynikiem, uprawniającym do wykonania transfuzji jest w pełni czytelny oryginał otrzymany z laboratorium serologicznego. Musi on poza datą, dokładnymi danymi personalnymi (bez błędów!) i numerem badania w ewidencji placówki oraz oczywiście określoną grupą krwi i czynnikiem Rh zawierać wynik badania na obecność przeciwciał odpornościowych. Ponadto musi być czytelny podpis osoby wykonującej badanie oraz drugi podpis i czytelna pieczątka osoby sprawdzającej, będącej certyfikowanym diagnostą laboratoryjnym. Nie dopuszcza się żadnych odstępstw od tych zasad. W tym momencie staje się jasne i zrozumiałe, że wpisy grupy krwi w książeczkę zdrowia dziecka dokonany przed laty czy stemple w starych dowodach osobistych nie mają żadnego formalnego znaczenia. A tym bardziej znajomość własnej grupy krwi wyrażona przekazem ustnym nawet pod przysięgą. Również grupa krwi wpisana w kartę przebiegu ciąży czy kartę informacyjną z pobytu w szpitalu ma tylko znaczenie informacyjne, a nie dokumentujące stan faktyczny, gdyż należy uwzględnić czynnik ludzkiej omylności osoby przepisującej wynik badania z oryginału.

Lekarzowi nie wolno przystąpić do planowego zabiegu chirurgicznego bez ważnego badania grupy krwi. Omyłka i przetoczenie krwi obcogrupowej może skończyć się tragicznie dla pacjenta i lekarza podejmującego niewłaściwą, w braku wiarygodnego wyniku badania grupy krwi, decyzję o transfuzji.

Ponieważ wynik badania grupy krwi w postaci kartki papieru jest mało trwały i niewygodny w użyciu, wprowadzono trwałą Kartę Identyfikacyjną Grupy Krwi (KIGK) w postaci plastikowej karty o rozmiarach dowodu osobistego. Wyrobić ją można na podstawie dwóch niezależnych oznaczeń grupy krwi wykonanych w różnym czasie, przy czym jedno oznaczenie zarezerwowane jest dla wystawcy takiej karty.

W naszych gabinetach służymy pomocą i w tym zakresie i możemy taką kartę osobie zainteresowanej zapewnić.

Certyfikat Izb Lekarskich

Rodzić po ludzku

Rodzć Po Ludzku